ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್